din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 3/2/2000 Atribuirea datei de depozit 1/12/2001 Inregistrarea 4/15/2013 Reinnoire 3/2/2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 7753

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 7753
(151) Data înregistrării 2001-01-12
(156) Data reînnoirii 2013-04-15
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2020-03-02
(210) Numărul de depozit 009197
(220) Data de depozit 2000-03-02
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 09/2000
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2001
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv Moldova Express
(531) Clasificarea de la Viena 26.03.23; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.03
(540) Reproducerea mărcii MoldovaExpress
Imagine pentru nr. de depozit:  009197
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, verde.
(730) Solicitant/Titular Banca de Economii S.A.
Str. Columna nr. 115, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Roman Cojuhari, Banca de Economii S.A.
Str. Columna nr. 104/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2010-07-29
Banca de Economii, bancă comercială pe acţiuni, MD
Str. Columna, nr. 115, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1117-811 din 2012-10-16
(511) Clasificarea de la Nisa 36
Lista produselor şi/sau serviciilor 36 - asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\9402.mp3
Up