din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 6/19/2000 Atribuirea datei de depozit 5/2/2001 Inregistrarea 8/10/2010 Reinnoire 6/19/2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 7992

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 7992
(151) Data înregistrării 2001-05-02
(156) Data reînnoirii 2010-08-10
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2020-06-19
(210) Numărul de depozit 009396
(220) Data de depozit 2000-06-19
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 01/2001
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2001
(531) Clasificarea de la Viena 24.09.03; 24.09.14; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.14; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii MM Miss Moldova
Imagine pentru nr. de depozit:  009396
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ELIT CENTRU S.R.L. agenţie de modele
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 12 din 2006-06-08
Decizia nr. 1117-937 din 2010-07-22
(511) Clasificarea de la Nisa 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\9681.mp3
Up