din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 9/7/2000 Atribuirea datei de depozit 4/2/2001 Inregistrarea 2/6/2012 Reinnoire 7/7/2020 9/7/2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 7927

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 7927
(151) Data înregistrării 2001-04-02
(156) Data reînnoirii 2012-02-06
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2020-09-07
(210) Numărul de depozit 009600
(220) Data de depozit 2000-09-07
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 12/2000
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2001
(531) Clasificarea de la Viena 01.05.06; 01.05.15; 05.03.04; 05.03.13; 27.01.06; 27.05.02
(540) Reproducerea mărcii VINMOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  009600
(550) Tipul mărcii Combinată;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Poliproject Exhibitions S.R.L.
Str. Maria Cibotari nr. 19, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 2013-01-23
POLIPROIECT S.A., MD
Str. Nicolai Dimo nr. 1/1, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2011-11-04
POLIPROIECT S.A., MD
Str. Maria Cibotari nr. 19, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Permisiune Decizia nr. 1117-904 din 2011-11-07
- se acordă integral: 35
Permisiune Decizia nr. 1117-34 din 2013-01-16
- se acordă integral: 35

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\9884.mp3
Up