din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 12/26/2000 Atribuirea datei de depozit 12/2/2002 Inregistrarea 11/11/2010 Reinnoire 7/7/2020 12/26/2020 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9149

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9149
(151) Data înregistrării 2002-12-02
(156) Data reînnoirii 2010-11-11
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2020-12-26
(210) Numărul de depozit 009966
(220) Data de depozit 2000-12-26
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/2002
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2003
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementelor " Mini Miss", "Moldova"
(531) Clasificarea de la Viena 24.09.03; 24.09.14; 27.03.15; 27.05.10
(540) Reproducerea mărcii MM Mini Miss Moldova
Imagine pentru nr. de depozit:  009966
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ELIT CENTRU S.R.L. agenţie de modele
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 10 din 2006-06-08
Decizia nr. 1117-938 din 2010-07-22
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10235.mp3
Up