din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 1/29/2001 Atribuirea datei de depozit 2/5/2002 Inregistrarea 5/18/2011 Reinnoire 1/29/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8503

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 285 din 2021-01-15 Data achitării taxei 2021-01-27
(116) Numărul mărcii reînnoite R 8503
(151) Data înregistrării 2002-02-05
(156) Data reînnoirii 2011-05-18
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-01-29
(210) Numărul de depozit 009985
(220) Data de depozit 2001-01-29
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 10/2001
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2002
(531) Clasificarea de la Viena 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.24
(540) Reproducerea mărcii Carrier
Imagine pentru nr. de depozit:  009985
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Carrier Corporation
Carrier Parkway, Syracuse, New York 13221, Statele Unite ale Americii
(740) Mandatarul autorizat SOCOLOVA Ecaterina, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat
Str. Drumul Viilor nr. 42/3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 11
Lista produselor şi/sau serviciilor 11 - aparate de condiţionare şi/sau încălzire a aerului şi cuptoare, părţi şi fitinguri ale acestora incluse în clasa 11.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10321.mp3
Up