din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 2/26/2001 Atribuirea datei de depozit 1/15/2002 Inregistrarea 4/12/2011 Reinnoire 2/26/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8462

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 8462
(151) Data înregistrării 2002-01-15
(156) Data reînnoirii 2011-04-12
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-02-26
(210) Numărul de depozit 010044
(220) Data de depozit 2001-02-26
(300) Prioritate FR 2000-11-23 00/3066432
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 09/2001
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2002
(531) Clasificarea de la Viena 25.01.19; 26.02.18; 26.04.02; 27.05.11; 27.05.21
(540) Reproducerea mărcii DUNHILL
Imagine pentru nr. de depozit:  010044
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, negru, gri.
(730) Solicitant/Titular Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Regatul Unit
(740) Mandatarul autorizat GLAZUNOV Larisa, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Agenţia "TREI G" S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2012-05-08
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
1A St. James’s Street, London SW1A 1EF, Regatul Unit
(511) Clasificarea de la Nisa 34
Lista produselor şi/sau serviciilor 34 - ţigări, trabucuri, ţigarille, tutun de pipă, ţigări răsucite pentru fumători, tutun, produse din tutun.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10404.mp3
Up