din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 2/26/2001 Atribuirea datei de depozit 1/15/2002 Inregistrarea 4/13/2011 Reinnoire 2/26/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8465

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 8465
(151) Data înregistrării 2002-01-15
(156) Data reînnoirii 2011-04-13
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-02-26
(210) Numărul de depozit 010047
(220) Data de depozit 2001-02-26
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 09/2001
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2002
(531) Clasificarea de la Viena 03.01.02; 24.01.19; 24.01.20; 24.09.02
(540) Reproducerea mărcii R Rothmans
Imagine pentru nr. de depozit:  010047
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, negru, gri.
(730) Solicitant/Titular Rothmans of Pall Mall Limited
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia
(740) Mandatarul autorizat GLAZUNOV Larisa, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Agenţia "TREI G" S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2005-07-07
ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED
GRIENBACHSTRASSE 11, CH 6300, ZUG, Elveţia
(511) Clasificarea de la Nisa 34
Lista produselor şi/sau serviciilor 34 - ţigări, tutun, articole din tutun, articole pentru fumători, brichete, chibrituri.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10407.mp3
Up