din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 3/5/2001 Atribuirea datei de depozit 3/6/2002 Inregistrarea 4/12/2011 Reinnoire 2/27/2021 3/5/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8560

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 8560
(151) Data înregistrării 2002-03-06
(156) Data reînnoirii 2011-04-12
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-03-05
(210) Numărul de depozit 010073
(220) Data de depozit 2001-03-05
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 11/2001
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2002
(540) Reproducerea mărcii CRAVEN A
Imagine pentru nr. de depozit:  010073
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Carreras Limited
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Regatul Unit
(740) Mandatarul autorizat GLAZUNOV Larisa, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Agenţia "TREI G" S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 34
Lista produselor şi/sau serviciilor 34 - ţigări, tutun, produse din tutun, articole pentru fumători, brichete, chibrituri.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10429.mp3
Up