din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 3/26/2001 Atribuirea datei de depozit 3/11/2002 Inregistrarea 4/12/2011 Reinnoire 2/8/2021 Reinnoire 2/27/2021 3/26/2031 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8572

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 8572
(151) Data înregistrării 2002-03-11
(156) Data reînnoirii 2011-04-12; 2021-02-08
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-03-26; 2031-03-26
(210) Numărul de depozit 010128
(220) Data de depozit 2001-03-26
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 11/2001
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2002
(531) Clasificarea de la Viena 05.03.01; 05.03.06; 05.03.13; 27.05.01; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii BRITISH AMERICAN TOBACCO
Imagine pentru nr. de depozit:  010128
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, albastru, oranj.
(730) Solicitant/Titular British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Regatul Unit
(740) Mandatarul autorizat GLAZUNOV Larisa, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Agenţia "TREI G" S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 34, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - articole de papetărie, cărţi de vizită, cărţi, reviste şi materiale tipărite;
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, articole pentru fumători, brichete, chibrituri;
35 - servicii din domeniul marketingului.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10490.mp3
Up