din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 6/8/2001 Atribuirea datei de depozit 7/4/2002 Inregistrarea 5/20/2011 Reinnoire 2/27/2021 6/8/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8804

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 8804
(151) Data înregistrării 2002-07-04
(156) Data reînnoirii 2011-05-20
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-06-08
(210) Numărul de depozit 010379
(220) Data de depozit 2001-06-08
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 03/2002
(450) Publicarea mărcii BOPI 08/2002
(540) Reproducerea mărcii SPAM
Imagine pentru nr. de depozit:  010379
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular HORMEL FOODS CORPORATION
1 Hormel Place, Austin Minnesota 55912-3680, Statele Unite ale Americii
(740) Mandatarul autorizat GLAZUNOV Larisa, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Agenţia "TREI G" S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 29, 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate fabricate din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10751.mp3
Up