din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10/30/2001 Atribuirea datei de depozit 10/8/2002 Inregistrarea 12/12/2011 Reinnoire 10/30/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9067

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9067
(151) Data înregistrării 2002-10-08
(156) Data reînnoirii 2011-12-12
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-10-30
(210) Numărul de depozit 010699
(220) Data de depozit 2001-10-30
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 06/2002
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2002
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv unibanc
(531) Clasificarea de la Viena 01.15.15; 26.04.17; 27.01.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.08
(540) Reproducerea mărcii UB UNIBANK
Imagine pentru nr. de depozit:  010699
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular UNIBANK S.A., bancă comercială
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 36
Lista produselor şi/sau serviciilor 36 - asigurăr; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11133.mp3
Up