din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10.01.2002 Atribuirea datei de depozit 02.07.2003 Inregistrarea 01.03.2012 Reinnoire 10.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9591

       
Sechestru 15.04.2016; BOPI 5/2016
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9591
(151) Data înregistrării 02.07.2003
(156) Data reînnoirii 01.03.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 10.01.2022
(210) Numărul de depozit 010845
(220) Data de depozit 10.01.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 03/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 08/2003
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii BASVINEX
Imagine pentru nr. de depozit:  010845
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BASVINEX, societate pe acţiuni
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat SOCOLOVA Ecaterina, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11163.mp3
Up