din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 12/12/2001 Atribuirea datei de depozit 12/5/2002 Inregistrarea 1/17/2013 Reinnoire 7/7/2020 12/12/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9173

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9173
(151) Data înregistrării 2002-12-05
(156) Data reînnoirii 2013-01-17
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-12-12
(210) Numărul de depozit 010790
(220) Data de depozit 2001-12-12
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/2002
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2003
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv tuturor cuvintelor cu excepţia ACAP
(531) Clasificarea de la Viena 26.04.18; 27.04.11; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08
(540) Reproducerea mărcii ACAP ASOCIAŢIA CONTABILILOR ŞI AUDITORILOR PROFESIONIŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  010790
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Asociaţia contabililor şi auditorilor profesionişti din Republica Moldova
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 411, 435, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1117-12 din 2013-01-04
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 41, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - produse de imprimerie; material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; audit; administrare comercială; lucrări de birou; gestionarea registrelor de contabilitate;
41 - instruire privind evidenţa contabilă;
42 - cercetare ştiinţifică şi industrială în domeniul contabilităţii şi auditului; programare pentru calculatoare; servicii şi consulting la nivel profesional.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11344.mp3
Up