din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2002 Atribuirea datei de depozit 01.09.2003 Inregistrarea 23.02.2012 Reinnoire 23.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9767

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9767
(151) Data înregistrării 01.09.2003
(156) Data reînnoirii 23.02.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 23.01.2022
(210) Numărul de depozit 010902
(220) Data de depozit 23.01.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2003
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementelor verbale şi cifrelor în afară de desemnarea ORAŞUL SUBTERAN
(531) Clasificarea de la Viena 05.07.10; 07.01.01; 07.01.24; 07.03.08; 11.03.02; 25.01.19; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.11
(540) Reproducerea mărcii Oraşul Subteran Cricova
Imagine pentru nr. de depozit:  010902
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CRICOVA S.A., combinat de vinuri
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat BODIUL Tatiana Str. Mircea Eliade nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11404.mp3
Up