din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 16.01.2002 Atribuirea datei de depozit 10.01.2003 Inregistrarea 09.07.2012 Reinnoire 16.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9249

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9249
(151) Data înregistrării 10.01.2003
(156) Data reînnoirii 09.07.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 16.01.2022
(210) Numărul de depozit 010885
(220) Data de depozit 16.01.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 09/2002
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2003
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii ANDREEVSKAYA ANDREEVSCAIA
Imagine pentru nr. de depozit:  010885
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
Interdicţie De la 28.02.2020 până la 27.03.2020; BOPI 3/2020; BOPI 5/2020
(730) Solicitant/Titular BEL-ALCO S.R.L.
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
modificare 26.06.2012
BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD
Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11428.mp3
Up