din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2002 Atribuirea datei de depozit 07.05.2003 Inregistrarea 26.10.2012 Reinnoire 23.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9465

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9465
(151) Data înregistrării 07.05.2003
(156) Data reînnoirii 26.10.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 23.01.2022
(210) Numărul de depozit 011102
(220) Data de depozit 23.01.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 01/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2003
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii STARÎI ORDEN
Imagine pentru nr. de depozit:  011102
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
Interdicţie De la 24.02.2020 până la 18.03.2020; BOPI 4/2020; BOPI 5/2020
(730) Solicitant/Titular EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat ULANOV Denis, "Cabinetul avocatului Ulanov Denis" Str. Ciuflea 32 of. 1, MD - 2001, Chişinău, Republica Moldova
modificare 08.10.2012
EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 20.09.2012
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11444.mp3
Up