din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 09.07.2002 Atribuirea datei de depozit 11.08.2003 Inregistrarea 12.07.2012 Reinnoire 09.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9726

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9726
(151) Data înregistrării 11.08.2003
(156) Data reînnoirii 12.07.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 09.07.2022
(210) Numărul de depozit 011519
(220) Data de depozit 09.07.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 04/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2003
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii RAISCOE IABLOCO RAISCOE IABLOCO (chiril.)
Imagine pentru nr. de depozit:  011519
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; proprietate a statului;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 15.06.2010
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 29.11.2005
Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin"
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11711.mp3
Up