din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2002 Atribuirea datei de depozit 13.09.2005 Inregistrarea 28.09.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.07.2012 Reinnoire 11.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 12707

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 12707
(151) Data înregistrării 13.09.2005
(156) Data reînnoirii 12.07.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 11.07.2022
(210) Numărul de depozit 011530
(220) Data de depozit 11.07.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 10/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2005
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii MIRELA
Imagine pentru nr. de depozit:  011530
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală; proprietate a statului;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 14.06.2010
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 28.06.2006
Departamentul Agroindustrial Moldova-Vin
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162 , MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

21.09.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11724.mp3
Up