din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/12/2002 Atribuirea datei de depozit 8/11/2003 Inregistrarea 11/26/2014 Reinnoire 7/7/2020 11/12/2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9744

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9744
(151) Data înregistrării 2003-08-11
(156) Data reînnoirii 2014-11-26
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2022-11-12
(210) Numărul de depozit 012105
(220) Data de depozit 2002-11-12
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 04/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2003
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "MOLDOVEI"
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii LIVADA MOLDOVEI LIVADA MOLDOVEI
Imagine pentru nr. de depozit:  012105
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală; proprietate a statului;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2010-06-23
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2005-11-29
Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin"
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1117-446 din 2014-07-03
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11728.mp3
Up