din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 03.07.2002 Atribuirea datei de depozit 04.09.2003 Inregistrarea 09.07.2012 Reinnoire 03.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 9826

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 9826
(151) Data înregistrării 04.09.2003
(156) Data reînnoirii 09.07.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 03.07.2022
(210) Numărul de depozit 011536
(220) Data de depozit 03.07.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2003
(531) Clasificarea de la Viena 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii ALMIRA
Imagine pentru nr. de depozit:  011536
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ALMIRA S.R.L.
Şos. Hînceşti nr. 140/4, MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
modificare 26.06.2012
ALMIRA S.R.L., MD
Şos. Hînceşti nr. 138, MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 11, 20, 21, 35, 37, 39
Lista produselor şi/sau serviciilor 11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12122.mp3
Up