din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 18.09.2002 Atribuirea datei de depozit 05.01.2004 Inregistrarea 22.01.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 11.07.2012 Reinnoire 18.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 10104

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 4721 din 14.09.2022 Data achitării taxei 20.09.2022
(116) Numărul mărcii reînnoite R 10104
(151) Data înregistrării 05.01.2004
(156) Data reînnoirii 11.07.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 18.09.2022
(210) Numărul de depozit 011878
(220) Data de depozit 18.09.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 09/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2004
(531) Clasificarea de la Viena 24.17.04; 27.05.03; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii ALO..!
Imagine pentru nr. de depozit:  011878
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEFIS S.R.L.
Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 05.07.2012
I.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
modificare 26.06.2012
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5101, Floreşti, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12548.mp3
Up