din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 25.09.2002 Atribuirea datei de depozit 23.01.2004 Inregistrarea 30.01.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 09.10.2012 Reinnoire 25.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 10133

       
Statut Marcă expirată
Expirată 4/2023
(116) Numărul mărcii reînnoite R 10133
(151) Data înregistrării 23.01.2004
(156) Data reînnoirii 09.10.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 25.09.2022
(210) Numărul de depozit 011882
(220) Data de depozit 25.09.2002
Calea internaţională 1170942
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 09/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2004
(540) Reproducerea mărcii CLIVIA BIO
Imagine pentru nr. de depozit:  011882
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VIORICA-COSMETIC S.A.
Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12600.mp3
Up