din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2002 Atribuirea datei de depozit 06.12.2004 Inregistrarea 21.03.2013 Reinnoire 27.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11548

       
Statut Marcă expirată
Expirată 4/2023
(116) Numărul mărcii reînnoite R 11548
(151) Data înregistrării 06.12.2004
(156) Data reînnoirii 21.03.2013
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 27.09.2022
(210) Numărul de depozit 012011
(220) Data de depozit 27.09.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2005
(540) Reproducerea mărcii PERLA
Imagine pentru nr. de depozit:  012011
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular AMBROZIA S.R.L., societate comercială
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 80, ap. 29, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
modificare 05.03.2013
AMBROZIA S.R.L., întreprindere mixtă moldo-belgiană, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 80, ap. 29, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 29, 30, 32, 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

10.12.2004 Decizia (se inregistreaza marca cu certif)
09.06.2004 Decizie cu contestatie intemeiata la Aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12646.mp3
Up