din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2002 Atribuirea datei de depozit 09.02.2004 Inregistrarea 26.02.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 09.07.2012 Reinnoire 27.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 10212

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 4720 din 14.09.2022 Data achitării taxei 20.09.2022
(116) Numărul mărcii reînnoite R 10212
(151) Data înregistrării 09.02.2004
(156) Data reînnoirii 09.07.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 27.09.2022
(210) Numărul de depozit 011954
(220) Data de depozit 27.09.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 10/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2004
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv cifrei "5".
(531) Clasificarea de la Viena 27.05.01; 27.07.01
(540) Reproducerea mărcii 5 MINUTE
Imagine pentru nr. de depozit:  011954
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEFIS S.R.L.
Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 05.07.2012
I.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
modificare 26.06.2012
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5101, Floreşti, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12650.mp3
Up