din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2002 Atribuirea datei de depozit 10.02.2004 Inregistrarea 27.02.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 11.07.2012 Reinnoire 30.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 10218

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 4715 din 14.09.2022 Data achitării taxei 20.09.2022
(116) Numărul mărcii reînnoite R 10218
(151) Data înregistrării 10.02.2004
(156) Data reînnoirii 11.07.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 30.09.2022
(210) Numărul de depozit 011963
(220) Data de depozit 30.09.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 10/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2004
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv toate cuvintele, cu excepţia cuvîntului "Nefis" şi a executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 02.05.05; 03.07.24; 08.07.17; 19.03.05; 25.01.19; 27.05.02; 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii Nefis PIZZA Biscuiţi PIZZA pecenie
Imagine pentru nr. de depozit:  011963
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEFIS S.R.L.
Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 05.07.2012
I.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
modificare 26.06.2012
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5101, Floreşti, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12652.mp3
Up