din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/7/2002 Atribuirea datei de depozit 5/4/2004 Inregistrarea 6/23/2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 4/22/2013 Reinnoire 7/7/2020 11/7/2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 10569

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 10569
(151) Data înregistrării 2004-05-04
(156) Data reînnoirii 2013-04-22
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2022-11-07
(210) Numărul de depozit 012084
(220) Data de depozit 2002-11-07
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2004
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "МОЛДАВИИ"
(531) Clasificarea de la Viena 02.01.04; 02.03.04; 04.01.02; 05.13.09; 24.01.19; 25.01.15; 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii BUCHET MOLDAVII
Imagine pentru nr. de depozit:  012084
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
cesiune totala 2003-11-10
BADAREU VICTOR
Str. Dimitrov nr. 2, bloc A, ap. 5, MD-4517, Lunga, Dubăsari, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1117-252 din 2013-04-16
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12838.mp3
Up