din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/13/2002 Atribuirea datei de depozit 6/7/2004 Inregistrarea 6/25/2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 7/4/2014 Reinnoire 7/7/2020 11/13/2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 10725

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 10725
(151) Data înregistrării 2004-06-07
(156) Data reînnoirii 2014-07-04
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2022-11-13
(210) Numărul de depozit 012149
(220) Data de depozit 2002-11-13
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 10/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 07/2004
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "Молдавский"
(531) Clasificarea de la Viena 25.01.15; 26.04.01; 27.05.01; 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii MOLDAVSCHII MONASTÎRI
Imagine pentru nr. de depozit:  012149
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VOLCU Oleg
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat SOCOLOVA Ecaterina, "INTELS-MDV" S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, INTELS-MDV S.R.L.
Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1117-441 din 2014-07-03
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12857.mp3
Up