din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 12/4/2002 Atribuirea datei de depozit 2/13/2006 Inregistrarea 2/24/2006 Eliberarea certificatului de inregistrare 8/13/2014 Reinnoire 7/7/2020 12/4/2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 13347

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 13347
(151) Data înregistrării 2006-02-13
(156) Data reînnoirii 2014-08-13
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2022-12-04
(210) Numărul de depozit 012219
(220) Data de depozit 2002-12-04
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2006
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "MOLDOVA"
(531) Clasificarea de la Viena 03.07.17; 27.05.01
(540) Reproducerea mărcii AIR MOLDOVA
Imagine pentru nr. de depozit:  012219
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular AIR MOLDOVA, companie aeriană de stat
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 2 din 2004-10-29
Decizia nr. 1117-246 din 2014-04-11
(511) Clasificarea de la Nisa 39
Lista produselor şi/sau serviciilor 39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii.

17.02.2006 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12929.mp3
Up