din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2003 Atribuirea datei de depozit 14.02.2005 Inregistrarea 28.02.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.12.2012 Reinnoire 10.03.2023 Reinnoire 01.04.2023 14.02.2033 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11921

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 11921
(151) Data înregistrării 14.02.2005
(156) Data reînnoirii 12.12.2012; 10.03.2023
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 14.02.2023; 14.02.2033
(210) Numărul de depozit 012714
(220) Data de depozit 14.02.2003
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 04/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2005
(540) Reproducerea mărcii Impuls
Imagine pentru nr. de depozit:  012714
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEFIS S.R.L.
Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 16.11.2012
Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
modificare 01.11.2012
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, cu excepţia dulciurilor, în particular a dulciurilor nemedicinale pentru împrospătarea respiraţiei, gumelor de mestecat nemedicinale pentru împrospătarea respiraţiei; îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\13254.mp3
Up