din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2003 Atribuirea datei de depozit 13.04.2004 Examinarea de fond 10.03.2005 Inregistrarea 30.03.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 13.12.2012 Reinnoire 10.03.2023 Reinnoire 01.04.2023 14.02.2033 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11936

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 11936
(151) Data înregistrării 10.03.2005
(156) Data reînnoirii 13.12.2012; 10.03.2023
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 14.02.2023; 14.02.2033
(210) Numărul de depozit 012727
(220) Data de depozit 14.02.2003
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 06/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2005
(540) Reproducerea mărcii CALIPSO
Imagine pentru nr. de depozit:  012727
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEFIS S.R.L.
Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 16.11.2012
Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
modificare 01.11.2012
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, miere, sirop de melasă; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii.

21.03.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
13.04.2004 Decizie de respingere fara contestatii la Aviz (RTD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\13267.mp3
Up