din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2003 Atribuirea datei de depozit 10.03.2005 Inregistrarea 30.03.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 13.12.2012 Reinnoire 14.02.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11937

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 11937
(151) Data înregistrării 10.03.2005
(156) Data reînnoirii 13.12.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 14.02.2023
(210) Numărul de depozit 012733
(220) Data de depozit 14.02.2003
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 06/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2005
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementelor "for tea"
(540) Reproducerea mărcii Nefis for tea
Imagine pentru nr. de depozit:  012733
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEFIS S.R.L.
Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 16.11.2012
Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
modificare 01.11.2012
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

21.03.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\13273.mp3
Up