din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2003 Atribuirea datei de depozit 14.02.2005 Inregistrarea 28.02.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.12.2012 Reinnoire 14.02.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11919

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 11919
(151) Data înregistrării 14.02.2005
(156) Data reînnoirii 12.12.2012
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 14.02.2023
(210) Numărul de depozit 012778
(220) Data de depozit 14.02.2003
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 03/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2005
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv cuvintelor " Petit Beurre"
(540) Reproducerea mărcii Nefis Petit Beurre
Imagine pentru nr. de depozit:  012778
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEFIS S.R.L.
Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 16.11.2012
Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
modificare 01.11.2012
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - biscuiţi.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\13276.mp3
Up