din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11.09.2008 Atribuirea datei de depozit 07.11.2008 Examinarea preliminara 31.12.2008 Publicarea cererii 31.03.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 04.02.2010 Examinarea de fond 14.07.2010 Inregistrarea 13.10.2010 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.01.2019 Reinnoire 04.12.2022 11.09.2028 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 20298

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 20298
(151) Data înregistrării 14.07.2010
(156) Data reînnoirii 28.01.2019
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 11.09.2028
(210) Numărul de depozit 024233
(220) Data de depozit 11.09.2008
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2008
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2010
(531) Clasificarea de la Viena 05.05.04; 05.05.20; 07.01.12; 07.01.24; 27.05.11
(540) Reproducerea mărcii FLOWERS CITY
Imagine pentru nr. de depozit:  024233
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular "FLOWERS CITY" S.R.L.
Str. Milano nr. 21, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă BESARAB Ala
Str. Lev Tolstoi nr. 24/1, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 18.10.2018
BESARAB ALA, întreprindere individuală, MD
Str. Milano nr. 21, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
modificare 14.07.2010
Întreprindere Individuală "BORDIAN ALA", MD
Str. Petru Movilă 5, ap. 1, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

03.06.2009 Aviz provizoriu de respingere totala
04.02.2010 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\26000.mp3
Up