din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 9/11/2008 Atribuirea datei de depozit 11/7/2008 Examinarea preliminara 12/31/2008 Publicarea cererii 3/31/2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 2/4/2010 Examinarea de fond 7/14/2010 Inregistrarea 10/13/2010 Eliberarea certificatului de inregistrare 1/28/2019 Reinnoire 1/21/2022 9/11/2028 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 20298

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 20298
(151) Data înregistrării 2010-07-14
(156) Data reînnoirii 2019-01-28
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2028-09-11
(210) Numărul de depozit 024233
(220) Data de depozit 2008-09-11
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2008
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2010
(531) Clasificarea de la Viena 05.05.04; 05.05.20; 07.01.12; 07.01.24; 27.05.11
(540) Reproducerea mărcii FLOWERS CITY
Imagine pentru nr. de depozit:  024233
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular "FLOWERS CITY" S.R.L.
Str. Milano nr. 21, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă BESARAB Ala
Str. Lev Tolstoi nr. 24/1, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 2018-10-18
BESARAB ALA, întreprindere individuală, MD
Str. Milano nr. 21, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2010-07-14
Întreprindere Individuală "BORDIAN ALA", MD
Str. Petru Movilă 5, ap. 1, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

03.06.2009 Aviz provizoriu de respingere totala
04.02.2010 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\26000.mp3
Up