din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 18.11.2004 Inscrierea in Registrul marcilor notorii

Detalii pentru nr. de depozit:

       
Statut Marcă notorie
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 3
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 18.11.2004
(540) Reproducerea mărcii Hard Rock Café
Imagine pentru nr. de depozit:
(550) Tipul mărcii Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
Persoana care solicita notorietatea HARD ROCK LIMITED INC
Jersey Channels Islands, Statele Unite ale Americii
(740) Mandatarul autorizat MÎNDÎCANU Emil, „FS PATENT” S.R.L. Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, Chişinău, Republica Moldova
Publicarea cererii 12/2004
Recunoaşterea se cere de la 2000-01-01
Data recunoaşterii notorietaţii 2000-01-01
Hotărârea Comisiei de Apel AGEPI 2005-06-17
Publicarea marcii notorii 7/2005
(511) Clasificarea de la Nisa 05, 06, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice, safeuri; produse metalice care nu sunt incluse în alte clase; minereuri.
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste materiale sau placate neincluse în alte clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente de cronometrat.
15 - instrumente muzicale.
16 - hârtie, carton şi produse din aceste mate-riale, neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee.
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare şi bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice.
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); materiale pentru perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului sau a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute.
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul.
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale.
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport neincluse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun.
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri.
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
38 - telecomunicaţii.
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare de călătorii.
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi proiectări corespunzătoare; analiza industrială şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice.
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară.
Contestaţii 271; 26.01.2011
împotriva Deciziei de neacceptare a modi
Contestatar(i) - HARD ROCK LIMITED INC, US
1. A înceta procedura de examinare a contestaţiei.
2. A transmite dosarul în arhivă.
Data hotărârii - 28.10.2011  
Comisia de Contestatii

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\3.mp3
Up