din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 3/25/2011 Atribuirea datei de depozit 5/12/2011 Examinarea preliminara 6/30/2011 Publicarea cererii 9/30/2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 1/20/2012 Examinarea de fond 3/21/2012 Inregistrarea 5/3/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 2/27/2021 3/25/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 22497

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 22497
(151) Data înregistrării 2012-03-21
(181) Data de expirare 2021-03-25
(210) Numărul de depozit 028934
(220) Data de depozit 2011-03-25
(300) Prioritate KR 2010-09-28 40-2010-49873
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2012
(540) Reproducerea mărcii SUB-ZERO
Imagine pentru nr. de depozit:  028934
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Regatul Unit
(740) Mandatarul autorizat GLAZUNOV Larisa, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Agenţia "TREI G" S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 34
Lista produselor şi/sau serviciilor (320) 2010-09-28 -
34 - ţigări, tutun, produse de tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.

20.01.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\31119.mp3
Up