din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 1/25/2011 Atribuirea datei de depozit 2/11/2011 Examinarea preliminara 3/31/2011 Publicarea cererii 6/30/2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 1/27/2012 Examinarea de fond 4/27/2012 Inregistrarea 5/23/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 1/25/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 22657

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 22657
(151) Data înregistrării 2012-04-27
(181) Data de expirare 2021-01-25
(210) Numărul de depozit 028479
(220) Data de depozit 2011-01-25
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2012
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "AZURE"
(540) Reproducerea mărcii PALL MALL AZURE
Imagine pentru nr. de depozit:  028479
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(740) Mandatarul autorizat GLAZUNOV Larisa, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Agenţia "TREI G" S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 34
Lista produselor şi/sau serviciilor 34 - ţigări, tutun, produse de tutun; brichete şi chibrituri; articole pentru fumători.

30.09.2011 Aviz provizoriu de respingere partiala
27.01.2012 Decizie de înregistrare a mărcii, cu limitarea dreptului exclusiv
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\30613.mp3
Up