din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 2/1/2011 Atribuirea datei de depozit 3/25/2011 Examinarea preliminara 5/31/2011 Publicarea cererii 8/31/2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11/22/2011 Examinarea de fond 2/6/2012 Inregistrarea 2/29/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 2/9/2021 Reinnoire 2/27/2021 2/1/2031 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 22315

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 22315
(151) Data înregistrării 2012-02-06
(156) Data reînnoirii 2021-02-09
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2031-02-01
(210) Numărul de depozit 028541
(220) Data de depozit 2011-02-01
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 05/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2012
(540) Reproducerea mărcii groupon
Imagine pentru nr. de depozit:  028541
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Groupon, Inc.
600 West Chicago Avenue, Chicago, Illinois 60654, Statele Unite ale Americii
(740) Mandatarul autorizat JENICIKOVSCAIA Galina, Biroul „BrevetMarcService” Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Biroul BrevetMarcService
C. P. 1709, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - comercializarea produselor şi serviciilor; promovarea vînzărilor produselor şi serviciilor de către terţi prin intermediul livrării pe web site-uri a cupoanelor, restituirii banilor, înlesnirilor, informaţiei privind compararea preţurilor, analizei producţiei, referinţelor pe web site-urile privind vînzările cu amănuntul ale terţilor şi informaţiei privind reducerile.

22.11.2011 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\30676.mp3
Up