din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 2/15/2011 Atribuirea datei de depozit 3/21/2011 Examinarea preliminara 4/30/2011 Publicarea cererii 7/31/2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11/11/2011 Examinarea de fond 1/19/2012 Inregistrarea 2/15/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 2/15/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 22270

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 1103 din 2021-02-18 Data achitării taxei 2021-02-18
(111) Numărul de ordine al înregistrării 22270
(151) Data înregistrării 2012-01-19
(181) Data de expirare 2021-02-15
(210) Numărul de depozit 028632
(220) Data de depozit 2011-02-15
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 04/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2012
(531) Clasificarea de la Viena 05.01.03; 05.01.04; 05.01.05; 26.01.03; 26.01.24
Imagine pentru nr. de depozit:  028632
(550) Tipul mărcii Figurativă; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Paramount International IP Holding Company
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, Statele Unite ale Americii
(740) Mandatarul autorizat GLAZUNOV Larisa, "TREI G" S.A. Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Agenţia "TREI G" S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 29
Lista produselor şi/sau serviciilor 29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; nuci prelucrate.

11.11.2011 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\30777.mp3
Up