din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Detalii pentru nr. de marcă: 24711

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24711
(151) Data înregistrării 2013-06-20
(181) Data de expirare 2021-08-18
(210) Numărul de depozit 029669
(220) Data de depozit 2011-08-18
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 10/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 25.05.02; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.14
(540) Reproducerea mărcii WEBMALL INTERNET-MAGAZIN
Imagine pentru nr. de depozit:  029669
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate sur, sur-deschis, roşu, negru
Acţiune în judecată De la 2013-05-28 până la 2014-12-24
(730) Solicitant/Titular AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă
Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă MACARI Oleg, DAAC HERMES S.A.
Str. Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 38, 42, 45
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
Contestaţii 3485; 2012-07-25
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă, MD
prin intermediul mandatarului COTRUŢA Leonid
Contestaţii 6027; 2012-12-27
împotriva Deciziei de înregistrare a mărcii cu disclamarea elementelor verbale
Contestatar(i) - AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă, MD
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2012.10.26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilor.
Data hotărârii - 2013-03-26  
Comisia de Contestatii
Curtea Supremă de Justiţie Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii
Data deciziei - 2014-12-24

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\31916.mp3
Up