din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 18.08.2011 Atribuirea datei de depozit 21.09.2011 Examinarea preliminara 31.10.2011 Publicarea cererii 31.01.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 26.10.2012 Examinarea de fond 20.06.2013 Inregistrarea 28.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 31.01.2015 Examinarea de fond 08.11.2021 Reinnoire 27.01.2023 18.08.2031 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24711

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 24711
(151) Data înregistrării 20.06.2013
(156) Data reînnoirii 08.11.2021
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 18.08.2031
(210) Numărul de depozit 029669
(220) Data de depozit 18.08.2011
Calea internaţională 1108484
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 10/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 25.05.02; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.14
(540) Reproducerea mărcii WEBMALL INTERNET-MAGAZIN
Imagine pentru nr. de depozit:  029669
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate sur, sur-deschis, roşu, negru
Acţiune în judecată De la 28.05.2013 până la 24.12.2014
(730) Solicitant/Titular AUTOMALL S.R.L.
Str. Petricani nr. 17, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
modificare 20.09.2021
AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Petricani nr. 17, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
modificare 29.07.2021
AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 38, 42, 45
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
Contestaţii 3485; 25.07.2012
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă, MD
prin intermediul mandatarului COTRUŢA Leonid
Contestaţii 6027; 27.12.2012
împotriva Deciziei de înregistrare a mărcii cu disclamarea elementelor verbale
Contestatar(i) - AUTOMALL S.R.L., MD
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2012.10.26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilor.
Data hotărârii - 26.03.2013  
Comisia de Contestatii
Curtea Supremă de Justiţie Anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii
Data deciziei - 2014-12-24

25.05.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
26.10.2012 Decizie de înregistrare a mărcii, cu limitarea dreptului exclusiv
26.10.2012 Decizie de înregistrare a mărcii, cu limitarea dreptului exclusiv
31.01.2015 Decizie de înregistrare a mărcii, cu limitarea dreptului exclusiv
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\31916.mp3
Up