din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10/25/2011 Atribuirea datei de depozit 1/12/2012 Examinarea preliminara 2/29/2012 Publicarea cererii 5/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 7/31/2012 Examinarea de fond 8/30/2012 Inregistrarea 10/16/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 10/25/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23134

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23134
(151) Data înregistrării 2012-08-30
(181) Data de expirare 2021-10-25
(210) Numărul de depozit 030063
(220) Data de depozit 2011-10-25
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2012
(531) Clasificarea de la Viena 24.15.03; 25.01.09; 26.03.23; 26.04.08; 26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 27.05.01
(540) Reproducerea mărcii DEPOZITARUL CENTRAL
Imagine pentru nr. de depozit:  030063
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
Str. Vasile Alecsandri nr. 119/A, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 36
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

31.07.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32344.mp3
Up