din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10/25/2011 Atribuirea datei de depozit 11/1/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 6/15/2012 Examinarea de fond 7/15/2012 Inregistrarea 8/16/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/22/2021 Reinnoire 12/5/2021 10/25/2031 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 22897

       
Statut Marcă înregistrată
Contract de gaj 2013-08-13
(116) Numărul mărcii reînnoite R 22897
(151) Data înregistrării 2012-07-15
(156) Data reînnoirii 2021-11-22
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2031-10-25
(210) Numărul de depozit 030064
(220) Data de depozit 2011-10-25
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2012
(540) Reproducerea mărcii DITA ESTFARM
Imagine pentru nr. de depozit:  030064
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular DITA ESTFARM S.R.L.
Str. Burebista nr. 23, MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
modificare 2013-08-12
DITA ESTFARM S.R.L., întreprindere mixtă moldo-română, MD
Str. Burebista nr. 23, MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 05, 35, 39
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

15.06.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32353.mp3
Up