din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10/26/2011 Atribuirea datei de depozit 11/1/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 6/1/2012 Examinarea de fond 7/30/2012 Inregistrarea 8/21/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 10/26/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23009

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23009
(151) Data înregistrării 2012-07-30
(181) Data de expirare 2021-10-26
(210) Numărul de depozit 030067
(220) Data de depozit 2011-10-26
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2012
(531) Clasificarea de la Viena 11.03.02; 26.01.04; 26.01.18; 26.04.16; 26.04.18; 26.07.05; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.15
(540) Reproducerea mărcii AKTIV A CLUB
Imagine pentru nr. de depozit:  030067
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate roşu, verde, negru, galben, alb, albastru
(730) Solicitant/Titular BINONIC LUX S.R.L.
Bd. Dacia nr. 28, ap. 96, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 41, 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

01.06.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32360.mp3
Up