din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10/31/2011 Atribuirea datei de depozit 11/8/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 6/1/2012 Examinarea de fond 7/1/2012 Inregistrarea 8/7/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 10/31/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 22912

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 22912
(151) Data înregistrării 2012-07-01
(181) Data de expirare 2021-10-31
(210) Numărul de depozit 030090
(220) Data de depozit 2011-10-31
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2012
(540) Reproducerea mărcii CALEIDOSCOP
Imagine pentru nr. de depozit:  030090
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular UZUN Valentina
Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat MARGINE Ion Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - ambalaje din hârtie, carton şi materiale plastice.

01.06.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32387.mp3
Up