din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/4/2011 Atribuirea datei de depozit 11/10/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11/23/2012 Examinarea de fond 12/23/2012 Inregistrarea 1/23/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/4/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23386

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23386
(151) Data înregistrării 2012-12-23
(181) Data de expirare 2021-11-04
(210) Numărul de depozit 030108
(220) Data de depozit 2011-11-04
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2013
(540) Reproducerea mărcii FARINGOSPRAY
Imagine pentru nr. de depozit:  030108
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Flumed-Farm S.R.L., societate comercială
Str. Cetatea Albă nr. 176, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice antiinflamatoare, decongestante, antibacteriene.
Contestaţii 4221; 2012-09-19
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - Flumed-Farm S.R.L., societate comercială, MD
prin intermediul mandatarului LAŞCO Natalia, „FS PATENT” S.R.L.

20.07.2012 Aviz provizoriu de respingere totala
23.11.2012 Decizie de inregistrare a marcii cu scrisoare de consimtamint (ATD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32389.mp3
Up