din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/2/2011 Atribuirea datei de depozit 11/8/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 9/14/2012 Examinarea de fond 11/22/2012 Inregistrarea 12/14/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/2/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23459

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23459
(151) Data înregistrării 2012-11-22
(181) Data de expirare 2021-11-02
(210) Numărul de depozit 030091
(220) Data de depozit 2011-11-02
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "WEBMASTER", "STUDIO", "imaginea globului pământesc", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 01.05.01; 26.11.07; 27.05.09; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii WEBMASTER STUDIO
Imagine pentru nr. de depozit:  030091
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate albastru, sur, negru
(730) Solicitant/Titular BRV ISTCOM S.R.L.
Str. Miron Costin nr. 15/1, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 42 - proiectarea şi dezvoltarea hardware şi software.

06.07.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
14.09.2012 Decizie de înregistrare a mărcii, cu limitarea dreptului exclusiv
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32390.mp3
Up