din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/7/2011 Atribuirea datei de depozit 11/11/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 10/19/2012 Examinarea de fond 1/19/2013 Inregistrarea 2/8/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/7/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23634

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23634
(151) Data înregistrării 2013-01-19
(181) Data de expirare 2021-11-07
(210) Numărul de depozit 030112
(220) Data de depozit 2011-11-07
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2013
(540) Reproducerea mărcii ULTRAVIOLET
Imagine pentru nr. de depozit:  030112
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Moldcell S.A., întreprindere mixtă
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 38, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
Rezultatele examinarii: Decizia din 2012-10-19
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 38, 41
- se respinge: 35
- se accepta parţial:
16 - produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

15.06.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
19.10.2012 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32394.mp3
Up