din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/7/2011 Atribuirea datei de depozit 11/24/2011 Examinarea preliminara 1/31/2012 Publicarea cererii 4/30/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 1/22/2013 Examinarea de fond 4/22/2013 Inregistrarea 6/18/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/7/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23947

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23947
(151) Data înregistrării 2013-04-22
(181) Data de expirare 2021-11-07
(210) Numărul de depozit 030113
(220) Data de depozit 2011-11-07
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 01/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 07/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "iHOST", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 25.03.07; 27.05.01; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii IHOST
Imagine pentru nr. de depozit:  030113
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate albastru, roşu, negru
(730) Solicitant/Titular MACOVEI Maxim
Str. 27 Martie 1918 nr. 3, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 38, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.

14.09.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
22.01.2013 Decizie de înregistrare a mărcii, cu limitarea dreptului exclusiv
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32395.mp3
Up