din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/1/2011 Atribuirea datei de depozit 11/8/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 6/15/2012 Examinarea de fond 9/5/2012 Inregistrarea 10/25/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/1/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23182

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23182
(151) Data înregistrării 2012-09-05
(181) Data de expirare 2021-11-01
(210) Numărul de depozit 030094
(220) Data de depozit 2011-11-01
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2012
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii JOJODERM
Imagine pentru nr. de depozit:  030094
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular FARMAPRIM S.R.L.
Str. Gheorghe Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat CIUBUC Iulia Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

15.06.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32399.mp3
Up