din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/2/2011 Atribuirea datei de depozit 11/9/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11/21/2012 Examinarea de fond 8/19/2013 Inregistrarea 10/11/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/2/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24468

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24468
(151) Data înregistrării 2013-08-19
(181) Data de expirare 2021-11-02
(210) Numărul de depozit 030099
(220) Data de depozit 2011-11-02
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2013
(540) Reproducerea mărcii TORPEDO
Imagine pentru nr. de depozit:  030099
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular MOLDOVSCHII Maxim
Bd. Dacia nr. 67, bloc 1, ap. 123, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 32, 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Rezultatele examinarii: Decizia din 2012-11-21
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 32
- se accepta parţial:
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu excepţia vinurilor şi vinurilor spumante.

20.07.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
21.11.2012 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32414.mp3
Up