din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/7/2011 Atribuirea datei de depozit 1/12/2012 Examinarea preliminara 2/29/2012 Publicarea cererii 5/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 2/5/2013 Examinarea de fond 3/19/2013 Inregistrarea 4/17/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/7/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23840

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23840
(151) Data înregistrării 2013-03-19
(181) Data de expirare 2021-11-07
(210) Numărul de depozit 030121
(220) Data de depozit 2011-11-07
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2013
(540) Reproducerea mărcii AYUR
Imagine pentru nr. de depozit:  030121
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular COSMOVIS S.R.L., societate comercială
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Rezultatele examinarii: Decizia din 2013-02-05
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 35
- se accepta parţial:
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat cu excepţia detergenţilor;

15.08.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
05.12.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
05.02.2013 Decizie de inregistrare a marcii cu acordul solicitantului la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32419.mp3
Up